105 [2014:4]
Redaktionen

Nummeret består af en udskrift af en række dagbogsblade fundet ved en affaldscontainer i Herambsgade, Aarhus N – tæt på redaktionens lokaler. Materialet har ligget i ARKs arkiver i adskillige år og giver os et intimt kig ned i noget, der allerede er kulturhistorie, nemlig Tjæreborgrejser til Jugoslavien før murens fald. Teksten er uafsluttet og efterlader os med en række ubesvarede spørgsmål: Blev det alligevel til noget med de lokale tjenere? Hvor længe varede solskoldningen? Hvad lavede vores heltinder den 16/6, og nåede de nogensinde til Sarajevo?