109 [2015:4]
Laila Svensgaard

Hun opmåler Jornarkivet omhyggeligt. Rummet er 410 x 240 x 850 cm. Hun laver en formindsket kasse på størrelse med en kuffert, der præcist gengiver arkivets proportioner. Hun prikker et lille hul i kassens ene ende – så har hun et hulkamera. Hun bringer kassen tilbage til Jornarkivet. Hun sætter lysfølsomt papir i kassen og placerer den inde i arkivet. Hun lader tiden gå. Personalet kommer og går. Der dannes langsomt et billede inde i kassen. Jornarkivet fotograferer sig selv. Laila Svensgaard: Arkiv – 3 hulkamerafotos