11 [1994:11]
Henrik Høgh-Olesen
Historien om et portræt

“Historien om et portræt: Kammerspil om identitet og billeddannelse”, skrevet af Henrik Høgh-Olesen. Filosofisk æstetik i prosaform. Hæfte, 30 sider. Måske var det i dette tidlige nummer af ARK, Høgh-Olesen lagde grunden til sit store teoretiske arbejde inden for feltet personlighedspsykolgi? – Så vidt vides den eneste af ARKs bidragydere, der er Ridder af Dannebrog!