131 [2021:2]
Lise Haurum, Kamilla Jørgensen, Tanja Nellemann Poulsen, Bodil Sohn, Iben West
Fuglemanifester

ARK er en papirbåd, og ligesom i Bibelens Ark sender vi fra tid til
anden en fugl ud i verden, for at se om syndfloden er ved at være ovre. Dette nummer af ARK rummer fem ’fuglemanifester’, altså skrifter der giver fuglene stemmer. Nummeret er det konkrete produkt af et flerårigt samarbejde mellem de fem danske kunstnere Lise Haurum, Kamilla Jørgensen, Tanja Nellemann Kruse, Bodil Sohn og Iben West. Samme gruppe kunstnere udgav i 2019 bogen FUGL på ARKs søsterforlag Arkhest sammen med Gitte Broeng og Åse Eg Jørgensen. Klik her for at se nærmere på bogen.

Et manifest betegner jo normalt fx en kunstbevægelses stærkt formulerede programskrift, og er altså en genre, hvor der så at sige ’tales med knyttet næve’ (ordet er afledt fra det latinske manus, hånd). Fuglene har ikke hænder til at gribe om pennen, og selv når de taler med det største eftertryk, lyder det som musik i vores ører. Hvordan giver man stemme og udtryk til sådan en undvigende, flaksende, måske endda uddøende form? Det er de fem bidrag bud på.

Nummeret er trykt i et oplag på kun 270 eksemplarer, rummer flere håndtrykte og -syede bidrag og endda et enkelt originaltryk, hvor hver eneste abonnent modtager et individuelt tryk, forskelligt fra alle de øvrige.