138 [2023:1]
Milena Jesenská
”Karel Čapeks sidste dage”

Det er en stor fornøjelse for redaktionen at kunne udsende Milena Jesenskás artikel ”Karel Čapeks sidste dage” fra tidsskriftet Přítomnost (”Nutiden”) fra 1939. Teksten er oversat fra tjekkisk af Lone Sarauw og udkommer hermed for første gang på dansk.

Med denne oversættelse har vi taget et skridt videre mod en egentlig bogudgivelse på dansk af Milena Jesenskás artikler, som vi påbegyndte med ARK129, 2020. Jesenská var en vigtig stemme i mellemkrigsårenes europæiske journalistik, og bevægede sig i så forskellige genrer som modereportager, kvindesagsdiskussioner, kulturradikal kropsaktivisme, madopskrifter, lyriske stemningsbilleder, kulturessayistik og politisk kritik. Hun døde, myrdet af nazisterne, i koncentrationslejren Ravensbrück i 1944 efter at være blevet anholdt for modstandsaktiviteter og støtte til illegale flygtninge.

Milena Jesenská færdedes i kredsen omkring dramatikeren og forfatteren Karel Čapek (1890-1938), som nogle vil kende som opfinderen af ordet ”robot”. På dansk findes en række af hans romaner og skuespil, senest den fine rejsebog En rejse mod Nord oversat af Peter Bugge, der også har skrevet forordet til dette nummer af ARK. Milena Jesenská beskriver forfatterens sidste dage detaljeret på baggrund af førstehåndsberetninger og fortolker hans død som et billede på det nations- og demokratisammenbrud, Tjekkoslovakiet oplevede i 1938. Genkender man temaer fra den aktuelle internationale situation? ”Hvis De vil, kan De tro på, at han døde af bronkitis og lungebetændelse…”

Dette nummer af ARK er udgivet med venlig støtte fra Den Tjekkiske Ambassade i København.