14 [1995:2]
Søren Selenter, Joseph Nicéphore Niépce
Selenter ved Quai Voltaire

Søren Selenter: “Blindgyder” samt fire-farvetryk af fotografi fra ca. 1827 (Niépce & Hamel: “Vu du Quai Voltaire”).