15 [1995:3]
Jan Bäcklund
Jan Bäcklunds arkiveum

Jan Bäcklund: “Arkiveum”. Universel, psykogeografisk taksonomi med tegnede illustrationer.