81 [2008:4]
Anna Karen Rasmussen, Sara Willemoes Thomsen
Logbog fra Molslinjen

En logbog over otte overfarter med Mols-Linien mellem Århus og Sjællands Odde af Anne Karen Rasmussen & Sara Willemoes Thomsen. Meget billeddannende maskinskrift-retro!