120 [2018:3]
August Strindberg

Dette nummer rummer den svenske forfatter August Strindbergs mærkværdige ’forsøg med rationel mysticisme’ – teksten DØDNINGEHOVED fra 1896 i dansk oversættelse ved Klaus Marthinus. Artiklen udkom første gang (på fransk) i andet bind af Strindbergs bog Jardin des Plantes. Hvis man som redaktionen interesserer sig for ord, billeder og dét imellem, er det en fantastisk tekst, fordi den med sine på én gang stringente og rablende associative sammenkoblinger af kemi, fotografi, botanik, evolutionsteori, poesi og entomologi formår at danne et kalejdoskopisk væld af billeder på læserens indre nethinde. I denne udgave af teksten har vi valgt at ledsage den af en elegant illustration udført af tegneren Eigil Høyrup, brutalt klippet i digitale stumper og stykker af Iben West.