115 [2017:2]
Rødderne den Arkivariske Front
115

Dette nummer af kunsttidsskriftet ARK er tilrettelagt af Arkivaristerne i samarbejde med Rødderne den Arkivariske Front (R.A.F.) og Institut for Emancipations-videnskab (arkivaristerne.org). Nummeret består af seks frisatte ark skabt blandt andet af emancipationsmaskinen Pjerrot Selectric 23-67.