25 [1997:1]
Marcel Duchamp
Notater og sentenser fra Duchamp

Marcel Duchamp: Notater og Sentenser. For første gang på dansk! Se også ARK 50.