70 [2006:1]
SAFOM (Samlingen af Anonymt Fotografisk Materiale ), Lars Kiel Bertelsen
Hovedværker fra SAFOM

Hovedværker fra Samlingen af Anonymt Fotografisk Materiale i anledning af SAFOMs præsentation på Charlottenborgs Efterårsudstilling, 2006. Hæfte, 16 sider trykt i farver.